vereniging

De Goubloem

Geschiedenis van De Goubloem

Stichtingsdatum

De stichtingsdatum van de Vilvoordse Rederijkerskamer DE GOUBLOEM zal wel nooit met een afdoende zekerheid vast te leggen zijn bij gebrek aan de nodige archiefstukken.

Deze archiefstukken ontbreken door de kortzichtigheid van een gemeentesecretaris in de 19de eeuw, die omstreeks 1840 besloot opruiming te houden. Een deel van het archief werd evenwel gered. Ter gelegenheid van het 50-jarig lidmaatschap van Franciscus Massiotty op 28 juli 1872 werd er een stoet ingericht en bij de beschrijving hiervan in de boeken viel de volgende passus op: "alle deeze schoone kleederen zoo wel als die van de voorige herinnerden de 15de eeuw, omdat de maetschappij reeds bestond van 1540". Voortgaande op een bewering van Godenne deelt de auteur van "Histoire de Vilvorde" (de heer Nauwelaers) mee dat Vilvoorde deelnam aan de wedstrijd te Mechelen in 1493. Uit beide voorgaande beweringen dient te worden afgeleid dat: de Rederijkerskamer De Goubloem in 1524 al in het bezit was van een privilegie, waardoor de magistraat haar bestaan officieel erkend had en dat het document van 1524 niets anders is dan de officiële bekrachtiging van een al lang bestaande toestand.

Reuzen

De reuzen (REUS en REUZIN en hun kinderen JANNEKE en MIEKE) van onze Kamer stammen uit de 17de eeuw. Hierover kan geen enkele twijfel bestaan, gelet op het kasboek van de

Rederijkerskamer dat onder het jaar 1679 volgende uitgave vermeldt: "Item gegeven aan den mandenmaecker voor de reuzen te hermaecken de somme van 1 g.". Sedert april 1982 pronken onze reuzen in gloednieuwe kledij. Ofschoon de kleuren in de loop der eeuwen weliswaar varieerden, drongen zich volgens bewuste bronnen twee combinaties op: groen-wit (de kleuren van De Goubloem) en rood-blauw (de oorsprong is onbekend). Het toenmalige bestuur opteerde niet voor groen-wit. Rood-blauw dan maar, met aan elk kostuum een geel lintje of iets dergelijks om in het geheel de Vilvoordse kleuren terug te vinden. Voor het ontwerp van de kledij zorgde wijlen Robert Van Stevens, Archivaris van onze Kamer. U merkt dat onze reuzen al heel wat geschiedenis in hun bagage hebben. De vier rietwerken werden enkele jaren geleden nog vernieuwd, zij zijn er volgens de dragers van de reuzen evenwel niet lichter op geworden.


Braek

Den Braek was het juweel dat slechts gedragen mocht worden door de Prins. Nog in 1856 weigerde Petrus Spelkens de functie van Hoofdman om verder de eer te genieten Den Braek te mogen dragen "welcke hij zoo lang gedragen had".


Sinte-Anna

Het bestaan van het Sint-Annabeeld klimt waarschijnlijk op tot de oorsprongsjaren van De Goubloem zelf.

Eigenlijk bezat de Kamer twee beeldjes: ééntje versierde de vergaderzaal en werd er ieder jaar door een ceremonie vereerd, het tweede was bestemd voor de Ommegangen.

Het huidige beeldje is niet het oorspronkelijke, het is in hout vervaardigd in 1726 of begin 1727 door de beeldhouwer Pletinckx. Het draagt de stempel van de kunstopvatting van de 17de eeuw : geaffecteerd in de uitbeelding van de houding, van de gelaatstrekking en de kledij.


Hoep Sa Sa &
de wippers

Onze wippers treden geregeld op in allerhande folkloristische en/of historische stoeten. Zij zijn volledig in het wit gekleed met een rode baret op het hoofd, een rode sjaal in driehoek rond de hals geknoopt en een rode sjerp om het middel. Elke wipper houdt de hoek van een laken stevig vast en door het gezamelijk trekken, gaat de Hoep Sa Sa, die in het laken ligt, steevast de hoogte in.

Volgens het blad "Ons Land" (22 september 1934) zou de Hoep Sa Sa in omloop zijn gebracht in 1676. De pop (toen "Creudde" genoemd) was beslist in het bezit van de Kamer in 1727 en was telkens van de partij bij de optocht op Sint-Annadag.


Geschiedenis van opvolging in belangrijkste functies

PRINS

1676 - 1684

1685 - 1686

1687

1688-1698

1699-1721

1722-1731

1732-1739

1740-1766

1767-1769

1770-1803

1804-1823

1824

1825-1837

1838-1872

1873-1880

1881-1882

1883-1927

1928-1945

1946-1964

1965-1973

1974-1984

1985-...

Adam Van Geestel

Antoon Cockaerts

Frederik Quisthoudt

Guillaume de Bruyn

Winand Bartholomees

Petrus Kockaert

Wiynand Bartholomees

Anthonis Kockaert

Petrus vanden Lemmer

Jacobus de Wint

Petrus de Cree

Andreas Haesaert

Joan. Bapt. Permentiers

Petrus Spelkens

Godefridus Massiotty

Michel Leemans

Hendricus Van Elewyck

Daniël Campion

J.F. Poot

dr. K. Adriaenssens

??

Carl Adriaenssens

HOOFDMAN

1816-1817

1818-1824

1825-1837

1838-1844

1845-1855

1856-1879

1880-1882

1883-1889

1890-1917

1918-1921-1922-1929

1930-1935

1936-1950

1951-..

1976-1998

1998-2003

2003-..

??

Josephus V.d. Veken

Andreas Haesaert

Joan. Bapt. Permentiers

Ferdinand Jacobs

Franciscus Massiotty

Godefridus Massiotty

Michel Leemans

Hendricus Van Elewyck

J.B. Leemans

Frans Vandenbulck

Joseph Deroover

Em. Borrenberghs

Karel Adriaenssens

Roger Adriaenssens

Luc Adriaenssens

Jon Igartua y Porres

FISCAAL

1676

1677-1678

1679

1680

1681

1682

1683-1684

1685

1686

1687

1688

1689

1690-1691

1692

1693

1694

1695

1696

1697

1698

1699

1700

1701

1702

1703

1704

1705

1706

1707

1708

1709

1710

1711

1712

1713

1714

1715

1716

1717

1718

1719

1720

1721

1722-1723

1724

1725

1726

1727

1728

1729

1730

1731

1732

1733

1734

1735

1736

1737

1738

1739

1740

1741

1742

1743

1744

1745

1746

1747

1748

1749

1750

Adriaan Quisthoudt

Nicolaes de Smeth

Jan de Lileo

Hendrick van Campenhoudt

Jan-Baptist Tambuyser

Judocus van Candriesche

Peeter Cockrts

Jan-Baptist van Linth

Jan Vuye

François Basque

Jan Loreille

Maximiliaan de Greef

Niclaes vander Veken

Winant Bartholomees

Gerardus Eloysius Lavureux

Jan van Eycke

Franchois du Pel

Peteer Bockaert

Guillaum van Heffen

Guillielmus Steenbackers

Carolus Jan Candriessche

Christoffel van Linth

Jan Janssens

Andries Kockaert

Anthoen vander Haghen

Dominiucs Vuye

Emanuel Thilemans

Michiel Vuye

Andries Vuye

Dominicus Pater Noster

Carel de Vaster

Jan Lints

Carolus Schellekens

Ludovicus vanden Brande

Nicolas Mion

Anthoon Kockaerts

Joannes Baptista Willems

Guillielmus de Bruyn

Joannes Vleminckx

Guillielmus van Linth

Joannes Baptista de Bruyn

Guillielmus Maes

??

Henricus vanden Plas

Ferdinandus Quisthoudt

Guillielmus van Hamme

Joannes Lauwers

Wynandus Bartholomees

Franciscus Alexander Basqué

Jacobus van Lint

Joannes Baptista Vuye

Godefridus Maraine

Sebestiaen van Dyck

Guillielmus van Geesel

Andreas Vleminckx

Andreas Bettens

Joannes Lansenberg

Jacobus Kockaert

Guillielmus Bartholomees

Dominicus Vuije

Dominicus de Porvijn

Anthonius Tilemans

Nicolaus Brauwers

Henricus Bours

Petrus vanden Lemmer

Anthoen Leemans

Joannes Stallaert

Jacobus Vermeiren

Joannes de Bruyn

Ferdinandus Borre

Jacobus De WInt

1751

1752

1753

1754

1755-1756

1757

1758

1759

1760

1761

1762

1763

1764

1765

1766

1767

1768

1769

1770

1771-1805

1806

1807

1808

1809

1810

1811

1812

1813

1814

1815

1816

1817

1818

1819

1820

1821

1822

1823

1824

1825

1826

1827

1828-1856

1857-1860

1861-1889

1890-1917

1918-1949

1950-1952

1953-1959

1960-1970

1971-1998

1998-2006

2006-2013

2013-2019

2019-

Franciscus van Campenhout

Petrus Verhoeven

Matthias Burté

Jan Vleminckx

Joannes Baptista Tielemans

Anthoen Kockaert

Guillielmus van Lint

Jan Vleminckx

Frans van Lint

Anthoen Vleminckx

Michiel de Ridder

Jacobus Spruijt

Theodoor Marije

Joannes Baptista Strijck

Franciscus Donckers

Guillielmus Vermeiren

Franciscus Sammels

Nicolaes Sijmons

Guillielmus de Vos

??

Josephus Van der Veken

Petr. Joann. V. Diepenbeeck

Petrus Stuyck

Anthonius Kockaert

Andreas Haesaert

Norbert Vincentius Verheyen

Henricus de Muylder

Joannes Baptista Permentiers

Louis Dewandelaer

Jan Pieter Stuyck

Segers Zuyten

Louis Massiotty

Guillielmus Haenspech

Judocus Flasschoen

Carolus Dewint

Carolus Servranckx

Joannes Baptista Spelkens

Joannes Vermeeren

J. De Bakker

W. Jacobs

J.B. Hinckxt

Gerardus Van Dormael

??

P. Permentiers

??

W. Straetmans

??

J. Pierson

R. Claessens

André Leonard

André Lambrechts

Roger Adriaenssens

Erik Eeraerts

Ilona Igartua y Porres

Jonas Igartua y Porres