privacybeleid

PRIVACY

Privacybeleid van de Kamer

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw domeinnaam (internet domain name) en uw e-mailadres (in de mate van het mogelijke).

 

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

 • uw domeinnaam en uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina, in de mate van het mogelijke
 • uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
 • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
 • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt
 • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld via een inschrijvingsformulier)

 

Deze informatie wordt gebruikt:

 • om de inhoud van onze website te verbeteren
 • om u op de hoogte te stellen van updates van onze site
 • om u later te contacteren voor marketingdoeleinden

 

Afhankelijk van uw keuze kan de informatie doorgegeven worden aan bevriende organisaties die de informatie kunnen gebruiken voor informatie en dienstverlening (behalve indien u daar bezwaar tegen maakt – zie verder).

 

Beveiliging van informatie

K.R.K. De Goubloem vzw heeft geen partnerschap of speciale relaties met reclameregies op internet.

 

Hoe ons contacteren in verband met dit privacy-beleid?

Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven praktijken, kunt u ons contacteren

per email: info@degoubloem.be

per telefoon: +32 (0)475 910 383

per brief: op het adres:

K.R.K. De Goubloem vzw

tav Jon Igartua y Porres

Nieuwe Rolleweg 52

1800 Vilvoorde

 

Over communicatie via e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van onze vzw, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres. Als u wenst dat uw e-mailadres niet meegedeeld wordt aan andere organisaties, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

 

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, kan u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten, diensten en opkomende evenementen. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

 

Over communicatie via de telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, kan u telefonisch gecontacteerd worden door ons met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

 

Als u van geen enkele organisatie nog mailings, telefonische oproepen of e-mails wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond:

 

telefonisch op het gratis nummer: 0800-91 886

via de post: BDMV, Robinson list, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel

online: www.robinsonlist.be

 

Onze vzw kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons 'privacy-beleid'. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

 

Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

 

Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

 

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons 'privacy-beleid', neem dan contact op met

 • per e-mail via het Comité van Toezicht van het BDMV (privacy@bdma.be)
 • per post op dit adres: BDMV, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B 46, 1020 Brussel)
 • via de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Waterloolaan 115, 1000 Brussel).